Chức năng của xưởng sản xuất, sửa chữa thiết bị, hệ thống PCCC

Nghiên cứu, tổ chức sản xuất, sửa chữa các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống PCCC phục vụ cho tất cả các loại công trình.

Nghiên cứu sản xuất, sửa chữa các thiết bị an toàn cứu nạn, cứu hộ để cung ứng cho nhu cầu bảo vệ đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với phòng Kỹ thuật thi công PCCC nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến thuộc lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ vào phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật sản xuất, sửa chữa thiết bị, hệ thống PCCC, hướng dẫn các kỹ thuật sản xuất, sửa chữa thiết bị cơ bản cho những bộ phận, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Xưởng sản xuất, sửa chữa hệ thống PCCC, cứu nạn cứu hộ tại PCCC TP HCM

Nhà nhập khẩu thiết bị PCCC chuyên nghiệp, công ty Cổ phần Xây dựng & Xuất nhập khẩu HTH đồng thời là đối tác uy tín của xưởng sản xuất, sửa chữa thiết bị PCCC, cứu nạn cứu hộ tại TPHCM.
Chi tiết thông tin liên hệ mời bạn xem tại: Liên hệ công ty PCCC TP HCM
Đội ngũ PCCCTPHCM luôn luôn phấn đấu mang đến những giá trị hoàn hảo cho công trình của bạn!