Phòng kiểm định thử nghiệm của công ty PCCC thành phố Hồ Chí Minh chuyên tổ chức và thực hiện các công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trong PCCC. Đồng thời tìm ra các sản phẩm phù hợp với điều kiện chủ quan và khách quan tại Việt Nam hiện nay. Kiểm định chất lượng của các thiết bị và hệ thống, đảm bảo đúng chuẩn an toàn theo quy định hiện hành, cho hiệu suất vận hành hệ thống tối đa.

Phòng kiểm định, thử nghiệm

Kiểm duyệt chất lượng thiết bị, hệ thống, cam kết đưa chất lượng tuyệt đối đến người sử dụng

Những đóng góp của phòng kiểm định thử nghiệm cho công cuộc PCCC:

Kiểm soát các mặt hàng có trên thị trường, ngăn chặn hàng nhái, hàng giả.

Bình ổn giá cả phù hợp với mức giá nhà sản xuất cung cấp.

Nghiên cứu, thử nghiệm thành công các sản phẩm mới phù hợp với điều kiện trong nước.

Thử nghiệm thành công hàng trăm công trình PCCC.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra chất lượng nguồn nhân lực PCCC.

Đầu tư bồi dưỡng những cá nhân tổ chức tâm huyết với sự nghiệm PCCC và yêu thích công việc kiểm định kiểm nghiệm.