Tháng Mười Một 2019

Giao 800 bình chữa cháy cho doanh nghiệp tại Long An thumbnail

Nhân viên PCCC TPHCM HTH bàn giao 800 bình chữa cháy cho công ty sách – thiết bị giáo dục huyện Châu Thành tỉnh Long An. https://www.youtube.com/watch?v=v9BtBNz2mPQ Test bình chữa cháy CO2 MT5 trước khi bàn giao cho [...]